هاست لینوکس ویژه

پلن 1
 • 250 مگابایت فضا
 • 12 گیگ پهنای باند
 • 1 افزودن دامنه
 • cpanel کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
پلن 2
 • 500 مگابایت فضا
 • 25 گیگ پهنای باند
 • 2 افزودن دامنه
 • cpanel کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
پلن 3
 • 1000 مگابایت فضا
 • 40 گیگ پهنای باند
 • 4 افزودن دامنه
 • cpanel کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
پلن 4
 • 2000 مگابایت فضا
 • 70 گیگ پهنای باند
 • 8 افزودن دامنه
 • cpanel کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
پلن 5
 • 5000 مگابایت فضا
 • 120 گیگ پهنای باند
 • 10 افزودن دامنه
 • cpanel کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور
پلن 6
 • 10000 مگابایت فضا
 • 200 گیگ پهنای باند
 • 15 افزودن دامنه
 • cpanel کنترل پنل
 • لایت اسپید وب سرور