هاست لینوکس سی پنل

هاست سی پنل 100 مگابایات

ترافیک نامحدود
فعال سازی آنی سرویس
وب سرور لایت اسپید
کنترل پنل سی پنل
امکانات کنترل پنل نامحدود

هاست سی پنل 250 مگابایت

ترافیک نامحدود
فعال سازی آنی سرویس
وب سرور لایت اسپید
کنترل پنل سی پنل
امکانات کنترل پنل نامحدود

هاست سی پنل 500 مگابایت

ترافیک نامحدود
فعال سازی آنی سرویس
وب سرور لایت اسپید
کنترل پنل سی پنل
امکانات کنترل پنل نامحدود

هاست سی پنل 1 گیگابایت

ترافیک نامحدود
فعال سازی آنی سرویس
وب سرور لایت اسپید
کنترل پنل سی پنل
امکانات کنترل پنل نامحدود

هاست سی پنل 2 گیگابایت

ترافیک نامحدود
فعال سازی آنی سرویس
وب سرور لایت اسپید
کنترل پنل سی پنل
امکانات کنترل پنل نامحدود

هاست سی پنل 5 گیگابایت

ترافیک نامحدود
فعال سازی آنی سرویس
وب سرور لایت اسپید
کنترل پنل سی پنل
امکانات کنترل پنل نامحدود

هاست سی پنل 10 گیگابایت

ترافیک نامحدود
فعال سازی آنی سرویس
وب سرور لایت اسپید
کنترل پنل سی پنل
امکانات کنترل پنل نامحدود

هاست سی پنل 20 گیگابایت

ترافیک نامحدود
فعال سازی آنی سرویس
وب سرور لایت اسپید
کنترل پنل سی پنل
امکانات کنترل پنل نامحدود