نمایندگی هاست لینوکس

پلن 1
 • ١٠٠٠ مگابایت فضا
 • ٢٠ گیگ پهنای باند
 • نامحدود افزودن دامنه
 • سی پنل کنترل پنل
پلن 2
 • ٢٠٠٠ مگابایت فضا
 • ٣٠ گیگ پهنای باند
 • نامحدود افزودن دامنه
 • سی پنل کنترل پنل
پلن 3
 • ٥٠٠٠ مگابایت فضا
 • ٤٠ گیگ پهنای باند
 • نامحدود افزودن دامنه
 • سی پنل کنترل پنل
پلن 4
 • ١٠٠٠٠ مگابایت فضا
 • ٦٠ گیگ پهنای باند
 • نامحدود افزودن دامنه
 • سی پنل کنترل پنل
پلن 5
 • ٢٠٠٠٠ مگابایت فضا
 • ١٠٠ گیگ پهنای باند
 • نامحدود افزودن دامنه
 • سی پنل کنترل پنل